Img
Skip Navigation Links
fairSTOCK
SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO

• modul umožňuje vedenie skladu s prepojením na účtovníctvo, prípadne mimoúčtovné vedenie skladu
• jednoduché tlačenie príjemok, výdajok
• objednávkový systém na rezerváciu tovaru
• s tabletom (našu ponuku nájdete tu) vhodný pre obchodných cestujúcich
• výstupné zostavy s možnosťou voliteľných parametrov
• možnosť vedenia skladového hospodárstva vo viacerých skladoch
• online prepojenosť s prípadným e-shopom
• prehľady návštevnosti e-shopu: počet návštevníkov (nových, vracajúcich), z ktorého mesta (krajiny), počet zobrazení jednotlivých stránok, priemerný čas strávený na stránkach, zdroje návštevnosti (priama návštevnosť, návštevnosť z vyhľadávania, návštevnosť sprostredkovaná), percentuálna miera odchodov zo vstupnej stránky, ...Copyright © FairSoft