Img
Skip Navigation Links
FAIRtax
JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

• modul umožňuje vedenie jednoduchého účtovníctva včítane fakturácie
• všetky doklady sú pri vystavení automaticky zaúčtované
• tlač odberateľských faktúr a pokladničných dokladov priamo pri zadaní dokladu
• kniha faktúr s párovaním ich úhrad
• možnosť sledovania výnosov, nákladov a hosp. výsledku pre jednotlivé strediská a výkony
• priame vystavenie faktúry podľa výdajky z modulu "Skladové hospodárstvo"
• výstupné zostavy s možnosťou voliteľných parametrov
• generovanie daňového priznania pre DPHCopyright © FairSoft