Skip Navigation Links
EKONOMICKÝ SOFTVÉR

Komplexný informačný systém na vedenie účtovníctva, skladového hospodárstva, malo a veľkoobchodného predaja s prepojením na internetový obchod. Excelentná previazanosť jednotlivých modulov vylučuje duplicitné zadávanie údajov. Prehľadná "stromová" štruktúra umožňuje rýchlu a jednoduchú implementáciu do každej prevádzky.

Technológia
Použitá technológia umožňuje inštaláciu na 1 PC, lokálnej sieti alebo vzdialený prístup cez internet, ktorý môže byť zabezpečený buď softvérovým alebo hardvérovým šifrovaním.
Okrem klasickej inštalácie ponúkame softvér online ako službu, kde poskytujeme neobmedzený dátový priestor.

Výhody online softvéru:
- prístup k dátam z ktoréhokoľvek počítača, tabletu alebo mobilného telefónu z ľubovoľného miesta
- po nainštalovaní malého komunikačného programu nie sú potrebné ďalšie inštalácie nových verzií
- denné automatické zálohovanie dát
- žiadne obavy zo straty dát odcudzením alebo živelnou udalosťou

Variabilita
Každý užívateľ má nastavené prístupové práva do systému, ktoré mu umožňujú pracovať len v nastavených firmách, moduloch a len s povolenými vstupnými a výstupnými údajmi. Prednastavené operácie značne zjednodušujú zadávanie údajov a zároveň odstráňujú chybovosť.

Podpora
Od roku 1992 je našou snahou zapracovávať do softvéru všetky požiadavky klientov s prihliadnutím na platnú legislatívu a jednoduchosť systému. Sme otvorení každému podnetnému návrhu na vylepšenie a zjednodušenie. Metodická pomoc pri zavádzaní do praxe a hotline počas prevádzky je samozrejmosťou.

Demo
Kontaktujte nás a my Vám nainštalujeme plne funkčný softvér na 3 mesiace zdarma.


Copyright © FairSoft