Img
Skip Navigation Links
fairSHOP
INTERNETOVÝ OBCHOD

• údaje sa automaticky aktualizujú z modulov "Skladové hospodárstvo" poprípade "Registračná pokladnica"
• notifikácia o objednávke emailom
• možnosť vlastnej grafickej úpravy
• prehľady návštevnosti: počet návštevníkov (nových, vracajúcich), z ktorého mesta (krajiny), počet zobrazení jednotlivých stránok, priemerný čas strávený na stránkach, zdroje návštevnosti (priama návštevnosť, návštevnosť z vyhľadávania, návštevnosť sprostredkovaná), percentuálna miera odchodov zo vstupnej stránky, ...
Copyright © FairSoft